Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů

Naše činnost

Posláním Sdružení je prosazování společných cílů svých členů v oblasti legislativy, exekutivy, a výkonu samosprávy ohledně výstavby a provozování zařízení na využívání odpadu.

Hlavní činnost sdružení

V oblasti legislativy

  • Monitoring legislativy ČR a EU.
  • Tvorba norem a jejich prosazování v praxi.
  • Návrhy novelizací obecně závazných právních předpisů.
  • Připomínkování legislativy.

V oblasti exekutivy

  • Tvorba zásad dotační a stabilizační politiky státu v dané oblasti.
  • Expertní posudky.
  • Odborné semináře.
  • Tvorba podmínek pro výkon kontrolní funkce u státních orgánů v dané oblasti.

V oblasti výkonu samosprávy

  • Prosazování zavádění moderních technologií na využívání odpadů v regionech.
  • Připomínkování jednotlivých případů a způsobů provozování technologií.

Posláním Sdružení je rovněž prosazování společných zájmů svých členů při uplatňování nových technologií v oblasti ochrany životního prostředí.

Sdružení STEO přispívá k rozvoji aktivit a hospodářských cílů svých členů, a proto prosazuje společné zájmy členů sdružení především při tvorbě cílů odpadové politiky ČR i EU.

Mezinárodní aktivity

Sdružení STEO je členem mezinárodní konfederace CEWEP - www.cewep.eu. Cewep je organizace, která zastupuje 340 zařízení na energetické využití odpadů v 16 zemích s celkovou roční kapacitou 47 milionů tun odpadů. Členové sdružení CEWEP jsou zavázáni k dodržování vysokých environmentálních standardů spočívajících v minimalizaci emisí a ve výrobě energie z jinak nevyužitelných materiálů.

Copyright STEO 2007, Design by Zonio