Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů

Proč se stát členem?

Členy sdružení STEO mohou být fyzické osoby, právnické osoby a organizace, které provozují a/nebo realizují technologická zařízení na ochranu životního prostředí.

Čestným členem sdružení STEO se může stát fyzická nebo právnická osoba, která o členství projevila zájem a která se výrazně zasloužila o naplňování poslání a cílů sdružení.

O přijetí za člena nebo čestného člena sdružení STEO rozhoduje představenstvo sdružení.

Člen sdružení STEO má právo zúčastňovat se na činnosti sdružení, na naplňování jeho poslání a cílů. Člen sdružení má dále právo využívat výhody a služby, které sdružení poskytuje nebo zprostředkovává pro své členy, dále má právo volit a být volen do orgánů sdružení, obracet se na příslušné orgány Sdružení se žádostmi, připomínkami a návrhy.

Jak se zapojit?

Přihláška pro všechny zájemce.

Členské platby STEO

Kategorie velký podnik roční členská platba ve výši 30.000,- Kč
Kategorie MSP roční členská platba ve výši 17.000,- Kč
Individuální člen roční členská platby ve výši 1.000,- Kč
Jednorázový vstupní členský poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Pokud o členství požádá velký podnik, který ještě nespaluje, VH při přijetí stanoví individuální výši čl. platby do spuštění provo

Copyright STEO 2007, Design by Zonio